5 Obo 16/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2017 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Lenka Praženková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
a/a
Ing. Jozef Gajdošík, Dolný Kubín a spol.
o zaplatenie 73 780,12 eur