5 Obo 125/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.12.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
JUDr. Iveta Abelovská, Bratislava, SKPÚ
Chiros, a.s., Piešťany
c/a
JUDr. Ingrid Gyökeresová, Dunajská Lužná, SKPÚ
Slovenská kreditná banka, a.s. v konkurze,
Bratislava