5 Obo 107/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.05.2013 10:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ličková
Členovia senátu: JUDr. Marková
JUDr. Pramuková


Účastníci:
Pavol JAKAB, Hrčeľ č. 147, 076 15 c/a
SKP 1. dôchodková a. s., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava