5 Obdo 51/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.02.2013 10:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Peter Čermák, Dolný Pial a spol.
c/a
Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava