5 Obdo 38/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.02.2017 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Lenka Praženková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
DOLPHINS CORPORATION LTD., Seychelles
c/a
1. Dušan Košč, Kružlov
2. Edita Koščová, Bardejov
o zaplatenie 5 906,13 eur s prísl.