5 Obdo 27/11

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.03.2012 10:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
TRANSAKTA Bratislava, a. s., Bratislava c/a
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a. s., Bojničky