5 Obdo 23/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.11.2013 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Marková
Členovia senátu: JUDr. Ličková
JUDr. Praženková


Účastníci:
Fint&Rent, s. r. o., Lazaretská 19, Bratislava
c/a
Janka Mokáňová, Zvolenská 14, Žilina (do 21. 01. 2012 podnikajúca pod obchodným menom Janka Mokáňová BUFEMIX, s miestom podnikania Korzo 3454/27, Žilina