5 Obdo 16/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.11.2013 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
CS Pro-Tec Praha, s. r. o.
c/a
INDUHA s. r. o.