5 MCdo 39/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
Členovia senátu: JUDr. Vladimír Magura
JUDr. Soňa Mesiarkinová


Účastníci:
Bc.Peter Urbanec a spol.
c/a
Poľovnícke združenie HRABINA Horné Obdokovce
a spol.