5 MCdo 1/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Vladimír Magura
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Soňa Mesiarkinová


Účastníci:
Ing. František Tóth
c/a
SR - Ministerstvo spravodlivosti SR Bratislava