5 Cdo 967/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.03.2017 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkiínová
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová

JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Jozef Krošlák

c/a

Daniela Boudná