5 Cdo 87/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.02.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Vladimír Magura
Členovia senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
Fantázia Kereskedelmi Kft, Szent István krt. 18, Budapešť, Maďarská republika
c/a
Prima banka, a.s., Hodžova 11, Žilina