5 Cdo 85/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová

JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Albína Antoňáková
c/a
Katarína Karšková