5 Cdo 64/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.07.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Vladimír Magura
Členovia senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
Mgr. Júlia Neubergová
c/a
JADE spol. s r.o. Bratislava a spol.