5 Cdo 63/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.03.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Vladimír Magura
JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
Juraj Petényi a spol.
c/a
Mgr. Júlia Lišková a spol.