5 Cdo 548/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2016 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Marián Sluk, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová

JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
Ing. Jozef Jendrál

c/a

Ing. Alexander Palevič a spol.