5 Cdo 495/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.03.2017 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová

JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Daniel Bittala

c/a

Slávka Kubačáková