5 Cdo 456/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.02.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
SR - Slovenský pozemkový fond, Bratislava

c/a

Dr. Laura Lukáčová a spol.