5 Cdo 406/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová

JUCDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Darina Kolláriková

c/a

Andrej Kollárik