5 Cdo 406/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
Členovia senátu: JUDr. Vladimír Magura

JUDr. Soňa Mesiarkinová


Účastníci:
Alojz Kozák

c/a

Ján Kozák