5 Cdo 388/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.03.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr.Helena Haukvitzová
JUDr.Ivan Machyniak


Účastníci:
Jozef Baltés

c/a

Pavel Baltés