5 Cdo 328/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.09.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Vladimír Magura
Členovia senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
Antonín Fojtu
c/a
František Lipták