5 Cdo 291/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
Členovia senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Štefan Murín - MURSTAV
c/a
Sociálna poisťovňa