5 Cdo 277/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.02.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
Členovia senátu: JUDr. Marián Sluk, PhD.
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
Ing. Andrea Jendeková

c/a
SOREA, s.r.o. Bratislava