5 Cdo 277/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2014 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
Členovia senátu: JUDr. Vladimír Magura

JUDr. Soňa Mesiarkinová


Účastníci:
Ing. Ladislav Strelka a spol.

c/a

JUDr. Ján Benčura, správca konkurznej podstaty
ŽELSTAV, A-Z, spol. s r.o. a spol.