5 Cdo 256/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2016 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Peter Sonderlich
c/a
Tibor Šimún a spol.