5 Cdo 252/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2016 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová


Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Tomáš Lučanský a spol.
c/a
Timothy Patrick Wixted a spol.