5 Cdo 228/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.02.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Vladimír Magura

JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
Ing. Ladislav Welward

c/a

Ing. Martin Liptaj