5 Cdo 221/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2015 08:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
Členovia senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Ing. Elena Vachová
c/a
Sorea s.r.o.