5 Cdo 215/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová

JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Martin Kireš

c/a

Martin Olejník