5 Cdo 208/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.07.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Vladimír Magura
JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
Peter Sonderlich
c/a
Tibor Šimún a spol.