5 Cdo 200/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Vladimír Magura
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Soňa Mesiarkinová


Účastníci:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Bratislava
c/a
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava