5 Cdo 199/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.10.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Vladimír Magura
JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
Kvetoslava Šamová

c/a

Tomáš Kasala