5 Cdo 195/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.03.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
Členovia senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová

JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
NOVEX Martin, s.r.o.

c/a

SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky