5 Cdo 194/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Vladimír Magura
JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
JUDr.Ján Miadok
c/a
František Žabka a spol.