5 Cdo 188/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Vladimír Magura, JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
Haldy družstvo Humenné
c/a
Silvia Čurilová