5 Cdo 173/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2016 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
Členovia senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová

JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Vladimír Zajačik

c/a

SR- Ministerstvo spravodlivosti SR