5 Cdo 151/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.12.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak

JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
JUDr. Pavol Polka

c/a

SR - Ministerstvo spravodlivosti SR