5 Cdo 148/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Vladimír Novák
c/a
Kooperativa poisťovňa, a.s.