5 Cdo 133/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Vladimír Magura
JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
Ing. Adriana Zelníková
c/a
Obec Brezovica