4Sžso/44/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 09.12.2014 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Zuzana Gajdošová, Topoľčianky
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava