4Sžso/42/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.08.2014 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Peter Paluda
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
JUDr. Ladislav Jančo, MPH
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie, Bratislava