4Sžso/37/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.06.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Milan Hulman
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie