4Sžso/26/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2013 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási KN KFT, Maďarsko
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava