4Sžso/23/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.05.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Peter Bodo
c/a
Prešovský samosprávny kraj

Termín zrušený