4Sžso/1/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.01.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Alena Dámerová
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava