4Sžso/11/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.01.2012 13:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu:


Účastníci:
PhDr. Bc. Ján Hrčka
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava