4Sžr/9/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.11.2014 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Nora Halmová


Účastníci:
JUDr. Ivan Jurčišin - SKP PD Breznica
c/a
Okresný úrad Stropkov