4Sžr/75/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.06.2015 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Mesto Košice
c/a
Okresný úrad Košice – okolie

Termín zrušený