4Sžr/73/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.06.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Okresná prokuratúra Lučenec
c/a
Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor